MISLI

TI NIŠTA NE MOŽEŠ UČINITI DA TE PRESTANEM VOLJETI. TO ZNAČI LJUBITI...!!!

 

 

 

. Što to znači voljeti druge ljude?

 

Voljeti nekoga, to znači nekome dati do znanja da se na tebe može osloniti, da ga ti u mislima nećeš nikada povrijediti, da nemaš u mislima ništa protiv njega.

 

Drugo, da riječima ga nećeš povrijediti.

 

Treće, da ga svojim djelima nikad nećeš povrijediti nego biti za njega.

 

Da on kraj tebe može imati miran život i sigurnu budućnost.

 

Da se uvijek može na tebe osloniti.

 

Da ga ti nikada nećeš osuditi.

 

Kada ga svi osude, da ćeš ti pred Isusom reći: Isuse, ja želim da ovaj čovjek dođe u nebo.

 

Dati mu do znanja da je lijepo što on postoji, to znači voljeti čovjeka.

 

Dati mu do znanja, da unatoč svega negativnog što ima u sebi, unatoč toga ti si na njegovoj strani, jer ga razumiješ i poštuješ.

 

Mi obično mislimo da voljeti znači imati neke osjećaje – jel ima lijepi stas, kosu. To nije to.

 

Ljubav počinje tamo gdje svi osjećaji za nekoga prestaju.

 

Tad ga voliš.

 

Ljubav počinje tamo gdje je netko užasno težak.

 

Ljubiti ne znači očekivati da te netko voli. Ne, nego ljubiti znači ti njega voliš.

 

Time što ga voliš, omogućuješ da i on tebe počinje voljeti.

 

Ti postaješ vrata za nebo tim ljudima koje voliš, jer si spojen s Bogom, a Bog je ljubav.

 

Jer njima dopuštaš da te ne mogu baš ničim povrijediti.

 

Dostojevski je to lijepo rekao: Brate ti ne možeš više ništa učiniti da te ja ne volim.

 

Ja ću te uvijek voljeti.

 

Ti ništa ne možeš učiniti da te ja prestanem voljeti. To znači ljubiti nekoga.

 

Nije važno da li ovdje trpiš , nije važno šta moraš podnijeti, nego samo jedno je važno, voliš li ti čovjeka, voliš li ti sebe, jesi li dovoljno pametan da vidiš, ovdje se ništa ne može imati.

 

Ovdje je samo jedno važno, činiti dobro čovjeku, voljeti čovjeka, protiv nikoga ništa ne imati.

 

 

Tomislav Ivančić

KRV KRISTOVA

 

Kada srce postane prazno

i čitavim bićem umor zavlada,

duboko negdje u grudima

neugasiva tinja nada.

 

Kada se čovjek očajnički

pokuša uhvatiti za te nade trak,

umom i srcem bljesne

neki- tek naslućen znak.

 

Kao otkriće neko,

nešto što prije ni znao nije,

bljesne iskrica spoznaje

i misao se k nebu vine.

 

On koji vjere nije imao

koji je nijekao da postoji Bog

osjeti nevidljiv dodir Stvoritelja svog!

 

Osjeti čovjek čežnju

za nečim što je od njega veće

traži da popuni prazninu,

taj nedostatak duhovne sreće.

 

Što više traži, što više želi

i što mu više ta spoznaja znači,

to mu se više Svevišnji otkriva,

Gospod mu se daje naći.

 

Još ne zna čovjek da ga Duh Sveti zove;

još ne zna da ga Isus ljubi,

al' srce otvara vjeri

a sumnja moć izgubi.

 

Još jučer u ništa vjerovao nije,

ali sada ga Duh Sveti, svojom silnom moći

u postojanje Božje i ljubav

svemoćnog Stvoritelja osvjedoči.

 

Riječ Božju čita,

oproštenje grijeha traži i moli

i mir svoj nađe kod Golgotskog križa boli.

Srce postaje puno.

Nestaju sve praznine

i njemu spasenje sine.

pod okriljem Isusa Krista

 

Sad je spašeno dijete Božje.

Okružila ga ljubav i toplina,

Otac nebeski više ne vidi grijehe; na obraćenom čovjeku

vidi samo krv svoga Sina!

 

Sad Uskim hodi putom.

Sad slavi Spasitelja svog:

Još jedno zalutalo dijete

domu svom je doveo Bog!

 

 

NEMA SLUČAJNOSTI

 

Uvijek sam znala da Boga ima.

To mi je netko već u djetinjstvu rek'o,

ali sam u srcu uvijek bila sama,

a Bog je bio negdje daleko.

 

Zamišljala sam kako na zemlji

mnogo ljudi ima,

a Bog je jedan

i kako da pomogne svima?

 

Ne znam da li se Gospod ljutio

ili se smješkao zbog neznanja mog,

ali znam da me je Duhom Svetim uvjerio

da je On sveti i svemogući Bog.

Znam da mi je na razne načine

mnoge poruke slao;

znam da me je neumorno k sebi zvao.

 

Ja sam mislila da to ne može biti stvarno,

mislila sam da se sve to zbiva

sasvim slučajno.

Ali kada Bog zove

On otvara vidike nove!

 

To znam jer mi je duhovne oči otvorio,

jer je od mene novo biće stvorio!

To znam jer me nije uzalud zvao -

to znam jer mi je čvrstu vjeru dao

i sada znam da ne postoji slučajnost –

da je Bog Istina i djelotvorna stvarnost.

 

Spoznala sam istinu i značenje

da je Bog jedan, ali da On može sve!

Od grešnika može sveca stvoriti,

hladno srce u baklju pretvoriti.

Onog tko živi po Njegovom planu,

On štiti i čuva kao kap rose na dlanu.

 

Svakom tko se Njemu preda,

svakom tko se odrekne svog ega,

svakom tko se nanovo rodi

i u životu po Njegovoj riječi hodi,

Duh će Sveti, Branitelj biti.

Žive vode iz Stijene će piti

slaveći Spasitelja svoga

veličati svetog i jedinog Boga.

 

Onaj tko nema bogatstvo

 

ni ičega da se njime kiti,

osjećat će se bogatim

jer će Gospod s njime biti.

 

Ni danas nema slučajnosti.

Tu si, jer je Bog to htio:

On nikad ni jednu ovcu

nije zaboravio.

 

Osjećaš li da baš tebe zove,

silni, svemogući Bog?

Shvaćaš li prijatelju

da te ljubi kao zjenicu oka svog?

 

Hoćeš li se oglušiti na taj poziv

i slučajnosti ostaviti sve

ili ćeš srce Kristu predat

i nanovo roditi se?

Tad će pjesma slave

prodrijeti iz tvojih grudi.

Znaj da Isus oprašta

i sada još ne sudi!

 

Gle kako Krista slave oni

koji su se Isusu obratili.

Prijatelju, Isus sada tebe zove!

Nemoj ga odbiti!

 

HTJELA BI STATI NEGDJE VISOKO

ALELUJA! Ove retke danas rado i prihvaćam  kao svoje jer su odjeknuli u mome srcu !!!

 

 

 

Htjela bih stati negdje visoko

 

da mogu sagledati silno prostranstvo;

 

da mogu mnogima svjedočit

 

i biti Kriste,Tvoje poslanstvo.

 

Da im pričam o ljubavi Tvojoj,

 

o silnoj želji da nas privuče,

 

da nas oslobodi svake krivnje,

 

boli i  tereta koji nas muče.

 

 

 

Htjela bih ljudima reći

 

što savršena ljubav znači

 

I kako je nemoćan sotona

 

kada nas brani Jači.

 

 

 

A Krist je jači od svake tmine!

 

Gdje On se pojavi, svjetlost sine.

 

On grešnika  pretvori u Božje dijete,

 

pomoću Njegove krvi svete.

 

 

 

Nemojmo klonut pod teretom,

 

bojati se sile između zemlje i neba.

 

Budimo svjesni da smo u zaklonu Kristovom,

 

A to je sve što nam treba.

 

 

 

Uronimo u ljubav Oca nebeskog,

 

da nas ona potpuno opkoli.

 

Recimo ljudima – recimo svijetu,

 

koliko Bog svoju djecu voli!                       

 

[09:44, 7. 12. 2016] S Svjetlana: Prvo čitanje:

 

Iz 40, 25-31

 

 

 

Gospodin svemogući umornome snagu daje.

 

 

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

 

»S kime ćete mene prispodobit, tko mi je ravan?« govori Svetac. Visoko podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj, koji na broj izvodi vojsku njihovu, i koji ih sve zove po imenu. Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: »Moj put skriven je Gospodinu, Bogu mom izmiče moja pravica?« Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Gospodin je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv. Umornome snagu daje, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al' onima što se u Gospodina uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.

 

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

 

Ps 103 , 1-4.8.10

 

Pripjev:

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

 

 

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina

 

i sve što je u meni, sveto ime njegovo!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina

 

i ne zaboravi dobročinstva njegova!

 

 

 

On ti otpušta sve grijehe tvoje,

 

on iscjeljuje sve slabosti tvoje;

 

On ti od propasti izbavlja život,

 

kruni te dobrotom i nježnošću.

 

 

 

Milosrdan je i milostiv Gospodin,

 

spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

 

Ne postupa s nama po grijesima našim

 

niti nam plaća po našim krivnjama.

 

Evanđelje:

 

Mt 11, 28-30

 

 

 

Dođite k meni svi koji ste izmoreni!

 

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme reče Isus: »Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

7.12.2016.

Znaš li šta ću ja postati kad odrastem, za tvoju ljepotu, svijete? Ja kada odrastem jako veliki, ja ću postati dijete. Najljepše je kad odrasteš a ostaneš dječji stvor, pa svi mislie da si velik zato što si profesor, što si doktor od imena, stručnjak za rakete - a ne znaju da si velik zato što si dijete. Možeš biti pilot, rudar, slavni pisac knjiga - djetetu je svaki pos'o lagan kao igra. Ma nosio ja u glavi i sve fakultete, kad odrastem jako velik, ja ću ostat' dijete.

______________________________________________________________

Pjesma Svete Majke Terezije

Oproštaj

Ostavljam milu kuću

I dragi zavičaj

U Bengaliju idem vruću,

U daleki kraj. 

Ostavljam znance svoje,

Napuštam rod i dom.

Srce me vuče moje

Da služim Kristu svom.

Oj zbogom, majko mila,

I zbogom ostajte svi,

Viša me goni sila

Pram žarkoj Indiji... 

I lađa kreće lagano,

Siječe morske vale,

A oko motri zadnji put

Evropske drage žale. 

Na lađi stoji smiono

Vesela mirna lica,

Sretna mala Kristova

Nova zaručnica. 

U ruci križ joj gvozdeni

Na kome visi Spas,

A duša spremno prinaša

tešku žrtvu taj čas: 

„Primi, Bože, žrtvu ovu

U znak moje ljubavi.

Pomozi, de, stvoru svome

Da ti ime proslavi! 

Zauzvrat te samo molim,

O predobri Oče naš,

Jednu daj mi, barem jednu

Dušu onu – ti već znaš.“ 

I sitne, čiste poput rose ljetne

Suze tople tiho teći stanu,

Da potvrde i posvete

Tešku žrtvu sada prikazanu.

 

Sv. Majka Terezija,

na putu za Calcuttu, prosinac 1928.

MRŽNJA i LjUBAV


Udarila mržnja u  ljubav ,

pa je pita dal  te boli.

Ali ona tako nježna,

ipak njoj pamet soli.


Što udara ona više,

ljubav se sve više širi.

Ne dozvoli prijatelju,

da iz tebe mržnja piri.


Nek molitva bude snaga,

nek te ona vječno nosi.

Nek ti Krist bude svijetlo,

I s 'Njime se, ti ponosi.


Ako ti je Krist u duši ,

te u srcu svijetlost sija.

Pored tebe mržnja pada,

pa se ona i sama sruši.


R.D.💝

prof.dr.Ante Vukasović
prof.dr.Ante Vukasović

 

Prof.dr. Vukasović protiv nametnutog ZDRAVSTVENOG ODGOJA 

07.01.2013 18:30
 Područja njegovog znanstvenog djelovanja vezana su uz pedagogiju: fenomen i teorija odgoja, pitanja pedagogijske teleologije (teorije svrhe) i aksiologije (teorije vrijednosti), temeljna odgojna područja poglavito intelektualni, moralni, radni i obiteljski odgoj, odgoj i vrijednosti, sustav pedagogijske znanosti, komeniologija i metodika odgojne djelatnosti. Vodio je dvadesetak znanstveno-istraživačkih projekata nacionalnog i međunarodnog značenja. Rezultat tih istraživanja je preko 20 knjiga. Surađivao je s velikim brojem sveučilišta i znanstvenih ustanova u inozemstvu, djelatno sudjelovao na brojnim kongresima i znanstvenim skupovima, organizirao studijska putovanja u inozemstvo, gostovao i predavao u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Kanadi, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Slovačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ukrajini i USA. Time je stekao ugled istaknutog hrvatskog znanstvenika-istraživača i ušao u knjigu: <2000 istaknutih intelektualaca 21. stoljeća> (2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century), Internacionalnog biografskog centra, Cambridge, Engleska, 2005.

U nastavku pročitajte što profesor Vukasović kaže o Jovanoviću i njegovom nametnutom ZO.

Otovreno pismo dr.sc. Ante Vukasovića: 

MINISTROVO LICEMJERJE, VRIJEĐANJE I ZLONAMJERNE KRIVOTVORINE

Gospodine ministre Jovanoviću pretjerali ste. Povrijedili ste kriterije pristojnog ophođenje, sve teze koje branite neistinite su, a problematika je izuzetno važna jer je u pitanju duhovnost, svjetonazor, moral i biološki opstanak hrvatskoga naroda. S ateističkom i jugokomunističkom nesnošljivošću vrijeđate sve oponente, a poglavito Crkvu katoličku i njezine dostojanstvenike. Prešli ste prag moguće moralne tolerancije i treba Vam javno odgovoriti. Stoga Vama i hrvatskoj javnosti pišem ovo otvoreno pismo.

Objašnjavate i uporno ponavljate razloge za uvođenje "zdravstvenog odgoja", a sporan nije zdravstveni, nego u njega zakamuflirani vrlo štetni "spolni odgoj". To su dva dijametralno suprotna pojma koji se međusobno isključuju. Prvi ima pozitivno, a drugi negativno značenje; prvi je odgoj prijeko potreban za zdravlje, a drugi indoktrinirano "odgajanje" za blud. Opravdavanje "seksualnoga" "zdravstvenim odgojem" - zavaravanje je i  podvala javnosti. Braneći to pogubno, štetno i amoralno antiodgajanje, sve kritičare i protivnike toga zla prozivate, napadate i vrijeđate, i ne samo nepristojnim izrazima, nego i klevetničkim optužbama za (zlo)djela koja nisu počinili.

Nakon izjave zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Josipa Bozanića da uvedeni "spolni odgoj" razara čovjeka i uništava narod, što je istina koju Crkva u Hrvata ne može i ne treba prešutjeti, uslijedila je serija ministrovih uvrjeda, insinuacija, neosnovanih optužaba. Tvrdi da Crkva i biskupi dezinformiraju javnost, postupaju neodgovorno, zlonamjerno, ne razumiju njihov "zdravstveni odgoj", šire neistine, služe se lažima. Time ignorira, ponižava i na drzak način vrijeđa kardinala, sve hrvatske biskupe, svećenike, Crkvu u Hrvata i svekoliki vjernički puk. Vrijeđa, dakle, i kleveće hrvatske katolike i vjernike koji čine apsolutnu većinu hrvatskoga pučanstva. Što ostaje kada se oni isključe? Čiji je on ministar?

Kaže da Crkva nije nadležna za školske programe. Nije mjerodavna za donošenje i uvođenje nastavnih programa u škole, ali je mjerodavna i bdije nad dobrim odgojem djece, mladeži i svih svojih vjernika, dužnost joj je i poslanje čuvanje i njega duhovnih, moralnih, kulturnih i odgojnih vrijednosti, koje su ugrožene novim programom "spolnoga odgoja" u školama. Ministar tvrdi da "zdravstveni odgoj" ne razara čovjeka i obitelj. Zdravstveni ne, ali njime zakamuflirani "spolni odgoj" razara čovjeka, brak, obitelj, propagira neplodni homoseksualizam, ugrožava rađanje i vodi u izumiranje hrvatskoga naroda.

Ministar Jovanović povišenim tonom ponavlja da će se Kurikulum zdravstvenog odgoja provoditi kako je predložen, da od njega ne odustaje i da je on obavezan za sve, vrijedi to i za "spolni odgoj" duboko ukorijenjen u sekularno-ateističkoj, jugo-komunističkoj i anarho-feminističkoj ideologiji. On i podčinjeni mu Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj, nastavnicima, učenicima i roditeljima prijete kažnjavanjem u slučaju neprovođenja ili nepohađanja takva protuvjerskog "odgajanja", koje vrijeđa njihove vjerske osjećaje, svjetonazor i grubo narušava Ustavom zajamčenu vjersku slobodu. Nije to spolni odgoj, nego bahato nasilje, teror SDP-a i malobrojnih sekularno-ateističkih vlastodržaca, nad  golemom većinom (preko 86%) hrvatskih katolika i oko 95% svih vjernika. Posve dobro oponašaju i provode metode i postupke po uzoru na negdašnji komunističko-partijski CK. Oni donose odluke, programiraju, propisuju, uvode, obvezuju i kažnjavaju neposlušne ili  "prijestupnike".

Poziva se i pozivaju se na sekularnu državu i državno školstvo, a država i školstvo nisu sekularni u značenju vladavine sekularno-ateističke ideologije koja bi imala pravo terorizirati sve druge i nepoćudne, nego su demokratska država i javno školstvo u kojima su svi svjetonazori i ideologije u jednakopravnom položaju. Govore da će se "zdravstveni odgoj", u komu je i "spolni", "provoditi na temeljima znanosti i struke", a za mjerodavne znanosti i struke u području odgoja uzimaju seksologiju i ginekologiju. Predstavljaju ih dva izrazita zagovornika seksualne anarhije koji djecu senzibiliziraju za spolne odnose, nude im kondome, potiču ih na spolni život i tako ih "odgovorno" odgajaju za slobodu spolnih odnosa, vrlo štetnih za tjelesno i mentalno, socijalno i moralno zdravlje nedozrelih djevojčica i dječaka. U tom kaotičnom stanju nestali su i odgoj, i znanost i struka. Pokojni Veselko Tenžera  već davno je to nazvao pravim imenom: "Odgoj za slobodu raspadanja".

Zna ministar i za zastrašujuće brojke trudnoća, pobačaja, rađanja neželjene djece, bolesti i drugih tragedija malodobnih djevojčica, zna da djeca posljednjih godina sve ranije stupaju u spolne odnose pa uvodi "spolni odgoj" u škole da ih seksualno informira, ali bez odgojnih pouka. Je li to neznanje koje ne shvaća da su sve te spolne tragedije malodobne djece, najvećim dijelom produkti upravo takva spolnog informiranja i "odgajanja" za slobodu raspadanja"? Ili se radi o zlonamjernosti i o sekularno-ateističkom i jugo-komunističkom licemjerju?

Na press konferenciji Kristina Pavlović  je postavila pitanje literature u kojoj se pozitivno vrjednuje masturbacija i pornografija i govori o spolnom činu kao posve normalnom, što potiče djecu na spolne odnose. Govori se i o homoseksualnom činu koji je jednako prirodan i vrijedan kao i spolni  između muškarca i žene. Prvi je, međutim, neplodan i u službi "kulture smrti", a drugi plodan i u funkciji kulture života. O kakvoj jednakosti i jednakoj vrijednosti govore ti propagatori homoseksualizma koji prekida nastavak života i hrvatskom narodu prijeti izumiranjem? U literaturi piše i to da je krajnje vrijeme da "homoseksualizam uđe u školu". Ministar je reagirao i vrlo drsko odgovorio: "Može vas biti sram zato što ste zlonamjerno, neistinito i lažno informirali javnost izvlačenjem četiri citata iz kurikuluma". Sablažnjive tekstove citata nije opovrgao. Istinitost citata nije upitna, a literatura je sastavni dio njihova kurikuluma i programa "spolnog odgoja". Na kakvim to seksomanijskim propagandnim grozotama ministar i njegovo ministarstvo žele odgajati našu djecu?

Gospodine ministre, načelo istine i pravednosti nalaže mi da Vam uzvratim citiranjem vašega teksta: "Može Vas biti sram zato što ste zlonamjerno, neistinito i lažno" obmanjivali i obmanjujete javnost o "zdravstvenom odgoju" kao jamstvu zdravije i sretnije Hrvatske, a u njemu licemjerno, u stilu jugo-komunističkih floskula, nudite djeci protumoralno, protukatoličko i protuhrvatsko "odgajanje" za slobodu seksualno-hedonističkog uživanja, iživljavanja i raspuštenog bluda. Ministre, ne znate Vi što je odgoj i odgojenost. Kad biste to znali i poštovali, ne biste se nepristojno ponašali, ne biste zlonamjerno i licemjerno postupali.

                                               Prof. dr. Ante Vukasović

Građanska inicijativa „I ja sam bio embrij“ – 2. faza

 

Poštovani,

 

MI NISMO SPAMOVI, NEGO GRAĐANI KOJI BRANIMO LJUDSKA PRAVA EMBRIJA (NOVOG ČOVJEKA)!

 

Prvo - hvala svima koji ste se do sada uključili u ovu akciju.

 

Drugo- pozivamo vas da se uključite u novu protestnu e-mail peticiju predsjedniku Hrvatske Vlade, kao odgovor na neprimjerene izjave ministra zdravlja Rajka Ostojića o početku ljudskog života i izjave predsjednika Vlade Zorana Milanovića da preko 1500 mailova zabrinutih građana nije ništa drugo nego „mali spamovi“.

 

Kako?

1. Pročitajte niže navedeno pismo za predsjednika hrvatske Vlade g. Zorana Milanovića.

 

2. Ako se slažete sa sadržajem, onda copy/ kopirajte sadržaj i paste/ zalijepite na vaš osobni e-mail račun. Na dnu pisma navedite vaše ime i prezime. Upišite ove adrese u 'to:' predsjednik@vlada.hr ; zoran.milanovic@vlada.hr ,  a u cc: embrij@vigilare.org (kako bismo mogli pratiti koliko je premijer dobio pisama). Onda Send/ pošaljite.

 

3. Ako imate malo vremena, nazovite osobno Ministarstvo zdravlja (tel: 01/4607506 ili 01/4607555) i Vladu (tel: 01/4569220 ili 01/4569210) i iskažite svoje nezadovoljstvo.

 

4. Informacije i vijesti o inicijativi vidite i pratite na www.vigilare.org

 

5. Like Facebook stranicu inicijative: „I ja sam bio embrij“: http://www.facebook.com/pages/I-ja-sam-bio-embrij/144255262357360?sk=wall

 

6. Šaljite ovu poruku dalje svojim prijateljima i znancima.

Hvala vam što ste obavili svoju građansku i demokratsku dužnost.

Krešimir Miletić
Voditelj inicijative
embrij@vigilare.org
www.vigilare.org
095/8306391 ili 098/1631295

 

(pismo za copy/ paste)

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

n/p predsjednika Vlade

gosp. Zorana Milanovića

 

Zagreb, 24. siječnja 2012.

 

Predmet: Nisam SPAM nego sam građanin koji je bio embrij!

 

Poštovani g. Milanoviću,

S obzirom da se Vi i ministar zdravlja Rajko Ostojić još niste očitovali u svezi sa konkretnim pitanjima koja Vam je prošli tjedan uputilo preko 2000 građana, a nastavljaju ih upućivati i dalje, a koja se odnose na izjavu dr. Ostojića na portalu danas.hr (4.1.2012.), prisiljen(a) sam Vam se (ponovno) obratiti.

Prije svega, građani koji Vam šalju pisma elektronskom poštom NISU SPAMOVI, kao što ste izjavili u Hrvatskom Saboru 18. siječnja 2012.,  nego su građani koji koriste svoja građanska prava kako bi unutar demokratskog sustava u ovom slučaju izrazili svoje nezadovoljstvo. Na Vama je kao izabranom predstavniku naroda (još više, predsjedniku Vlade) da odgovorite na postavljena pitanja!

Jednako tako, tražimo da se što prije nađete s vodstvom građanske inicijative „I ja sam bio embrij“ kako biste odgovorili na naša ranije postavljena pitanja i razmotrili naše zahtjeve. Još jednom tražimo javnu ispriku ministra zdravlja, kao i zaustavljanje donošenja Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji bez otvorene, javne i stručne rasprave.

S poštovanjem,

(ime i prezime)

--
don Damir Stojic, SDB
Katolicki pastoralni ured
SD "Cvjetno naselje"
Odranska 8 10 000 ZAGREB
Tel: 01/619-1242
Mob: 098/165-7878; 091/459-3581
studentski.kapelan@gmail.com
www.studentski-pastoral.com

 

***********************************************************

Od velečasnog Zlatka Sudca

Da se dogodi čudo u mom životu, dovoljno je imati duboko iskustvo da je ono što se dogodilo djelo Božje, da je Bog izravno zahvatio u moj život.
Nakon teškog trenutka, nikada ne ostaješ isti.
Duhovnost nije u izoliranosti od života i drugih ljudi.
Postati i ostati svoj, najveća je hrabrost. Ima svoje mišljenje znači biti junak svoga vremena.
Ako činite neku dobru stvar, i to pamtite, i time se ponosite, onda ste primili svoju plaću.
Moj duhovni put nije u tome da meni bude dobro, jer meni ne može biti dobro, ako nije dobro onima oko mene.
Bit ćeš ono što jesi samo onoliko koliko si u Bogu. I živjet ćeš samo onoliko koliko si u Bogu.
Znate li što je najljepši školski sat? Sjesti kraj nogu stare osobe i slušati.
Nitko vas ne može učiniti sretnim, ako u sebi ne nosite sreću.
Mi očajnički trebamo nekoga tko će uzeti naša kamena srca i dati nam srca od mesa. Potrebno nam je novo oduševljenje, novo nadahnuće, nova hrabrost.
Vrijeme u kojemu živimo je vrijeme koje ne razumije žrtvu, vrijeme koje ne prihvaća odricanje, vrijeme trajnoga zaborava.
Nemojte se bojati pogriješiti. Bojte se postati nesposobni za ljubav.
Imaj hrabrosti dopustiti Bogu da čini ono što želi s tvojim životom.
Može li drvo reći: "Pustit ću svoju hladovinu dobrima, a uskratit ću je zlima?" Drvo jednostavno daje to što jest. Baca hladovinu i na onoga koji će ga posjeći.
Tako često gazimo po svom srcu zbog nečeg nevrijednog.
Mnogo je lakše ostati na pragu nego ući u kuću i živjeti.
Etiku milosrdnoga Boga zamijenili smo etikom savršenstva.
Zemlja se još uvijek okreće zbog toga što na njoj žive nevini koji trpe.
Svijet će uništiti napredak bez samilosti, bogatstvo bez rada, učenje bez šutnje, molitva bez poniznosti, religija bez straha Božjega, zakon bez ljubavi.
Činite dobro što neprimjetnije, toliko neprimjetno da ni sami ne primijetite.
Samoća pročišćuje razloge našega postojanja.
Sve Veliko nastaje u Svetoj Tišini.
Slušajte ih što vam govore, ali ne živite kao što oni žive.
Mir se ne gubi ni u najvećoj patnji ako prihvatiš istinu.
Jučer vratiti ne možeš, sutra možda i ne dođe, jedino što danas imaš – ovo je sad.
Vjerovati laskavom čovjeku isto je kao slušati requiem za dušu.
Ne živi za sebe, starost brzo dođe.
Nitko ti ne može oduzeti dostojanstvo ako si ga sam ne oduzmeš.
Kad te netko uporno napada, bit će da te se jako boji.
Kompjuter je dobar, ali papir je dokument. Učite djecu pisati!
Pazi kome se povjeravaš, nisi svoje srce našao na cesti.
Reevangelizacija jest Duhom prožeti sve aspekte ljudskoga života.
Ljepota duše je ona koja stvara.
Istraživati novo može samo siguran čovjek.
Putovati mogu samo ako imam Dom.
Molitva, rad, rad, molitva - da bi bio patriot!
Uzmite mi rad, uzeli ste mi sve.
Najljepše od života je život sam.
Nitko vam ne može ništa ako im nije dano odozgo.
Novac misle da razumiju oni koji ga broje. Kad će Hrvati prestati brojati?
Novac - sporedan! Već zemlja, voda, djeca, povjerenje!
Novac. Ako ne znaš s njim - uđi u politiku!

EMANUEL - molitvena zajednica

---------------------------

*******************

*******************

RADIO MARIA BOSNA
RADIO MARIA BOSNA

*****************

Radio Marija Hrvatske

iTunes

******************